The exhibition and conference are two integrated parts of the event at Vitalis. This means that conference participants can explore exhibited products and services that relate to the topics discussed in the seminars.

Leading players and companies in the sector present solutions connected to the seminars. Nearly 50% of last year’s visitors to the exhibition, of which the majority were decision makers, said they made investments following the showcase of solutions they saw at the exhibition. This statistic clearly shows the importance of exhibiting at Vitalis!

utstallare

Vitalis Main Partners

                            

                        

Vitalis Sponsor

Media Partner

Partners

       

652_vp06-gbg-stad           656_vp10-nordic_medtest

      Sciety logo            

          

               

                      

Partner organisations

Business Region Göteborg, Inera, IT-universitetet Göteborg, eHälsomyndigheten, Göteborgs Stad, MedTech West, Sahlgrenska akademien, Sahlgrenska Science Park, Sjukhusläkarna, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Svensk Medicinteknisk Förening, Svensk förening för Medicinsk InformatikSvenska Institutet för Standarder, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, LäkemedelsverketVinnova och Vårdförbundet