Tickets for Vitalis - The largest eHealth event in Scandinavia

By purchasing the 2023 conference program, you will gain access to our entire recorded digital program throughout the year.

By purchasing the 2023 conference program, you will gain access to our entire recorded digital program throughout the year.

Access the entire digital conference program

You will find over 200 hours of lectures in our conference platform, gathered in 330 sessions. By purchasing access to the 2023 conference program, you will have all the materials available digitally throughout the year.

Buy digital conference program

Hosted by

        

 

Vitalis Main Partners

                 

            

 

Media Partner

     

 

International Broadcasting Partner

 

Samarbetspartners

                 652_vp06-gbg-stad

                 

         656_vp10-nordic_medtest  

                  Sciety logo    

            

 

Partner organisations

Business Region Göteborg, IneraE-Hälsomyndigheten, MedTech WestSahlgrenska Science Park, Sjukhusläkarna, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Svensk Medicinteknisk Förening, Svensk förening för Medicinsk InformatikSvenska Institutet för StandarderSveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet